BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
IM.K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIELA ZAJĘĆ TEATRALNYCH

1. Wymagania formalne

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek: teatrologia.

 

2. Wymagania dodatkowe

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

3. Zakres obowiązków

Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą,

 

4. Warunki pracy i płacy:

Umowa o pracę naczas określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

CV oraz list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w sekretariacie MDK ul Beskidzka 30 lub mailowo: sekretariat@mdk.internetdsl.pl do dnia 26 września 2018 r.

 

7. Ilość Etatów:

4/18 etatu

 

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury

im. K.I. Gałczyńskiego

Teresa Grzybowska

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - nauczyciel zajęć teatralnych