BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8

                Kraków, dnia 06.09.2018 r.

                                                                            DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8                                                                           OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kucharz

wymiar etatu: 1 etat,                                          rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony,
termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2018r.,          praca w systemie zmianowym po 12 godzin bez dyżurów nocnych

 

1. Wymagania formalne

• Wykształcenie zasadnicze zawodowe, umożliwiające wykonywanie czynności na danym stanowisku pracy

• Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku mile widziane

• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych

• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku

 
2. Wymagania dodatkowe

• Dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność

• umiejętność pracy w zespole

• Zaangażowani e i samodzielność

 
3. Zakres obowiązków

• przygotowywanie posiłków zgodnie z recepturami

• przestrzeganie procedur oraz przepisów bhp, ppoż

• utrzymywanie stanowiska pracy w czystości

• wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego

 
4. Warunki pracy i płacy:
praca w systemie zmianowym po 12 godzin bez dyżurów nocnych, wynagrodzenie płatne raz w miesiąc

5. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV),

• list motywacyjny,

• kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych z związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

• książeczka sanepidu

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty (skany) prosimy przesłać mailem na adres: sekretariat@dpsradziwillowska.krakow.pl

lub złożyć w kadrach Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8 w godzinach 9.00 – 14.00 do dnia 24 września 2018 r.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną będą ustalane terminy indywidualne.

 
Dyrektor mgr Halina Prozołowicz


Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłał 1 kandydat. W wyniku przeglądu i oceny pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że spełnił on wymogi formalne oraz został zakwalifikowany do następnego etapu naboru.

 

Testy kwalifikacyjne z wiedzy wymaganej na danym stanowisku odbędą się 28 września 2018 roku w kuchni Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8 ()