BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

                                                                                                                                                                                       Kraków, 20.08.2018 rok

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko :

psycholog

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem dyplomu z tytułem magistra psychologii.

 

2. Wymiar czasy pracy – 1/2 etatu.

 

3. Praca w systemie jednozmianowym.

 

4. Miejsce wykonywania pracy : Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Cechowa 142 przy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41.

 

 

Dokumenty (list motywacyjny, CV) należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul .Łanowa 41 lub mailowo na adres sekretariat@dpslanowa41.pl

 

 

 

 

DYREKTOR

/-/ mgr Ryszard Jaworski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 ()