BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko: Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty

 

nr ref. 09/2018

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

 

 

 Dyrektor Krzysztof Kowal