BIP MJO - IV Liceum Ogólnokształcące
WYNIKI NABORU

 

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Informuję, że 7 kandydatów przesłało oferty na ogłoszony nabór. 6 kandydatów spełniło wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, przy ul. Krzemionki 11 w Krakowie.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika gospodarczego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Krakowie.


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko/a wybrano:

 

Panią Paulinę Nowak, zam. w Krakowie.

 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego


im. T. Kościuszki w Krakowie


Mgr Beata Zgutka