Mapa żłobków i klubów dziecięcych wskazuje położenie oraz zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych placówek (min. dane teleadresowe oraz dane dotyczące wysokości opłat, ilości miejsc, ilości zapisanych dzieci, godziny pracy placówki ). Mapa znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (https://empatia.mpips.gov.pl/

 

W przypadku poszukiwania żłobków lub klubów z terenu miasta Krakowa po wejściu na stronę wskazaną wyżej należy wybrać:

1) województwo – małopolskie;

2) powiat – m.Kraków;

3) gmina – m.Kraków;

4) ewentualnie doprecyzować np. rodzaj instytucji (żłobek, klub dziecięcy), wysokość opłat za pobyt i wyżywienie, dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, adres.

 

Mapa zawiera m.in.:

1) dane teleadresowe żłobka lub klubu dziecięcego;

2) dane podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy;

3) liczbę miejsc;

4) liczbę zapisanych dzieci;

5) godziny pracy placówki;

6) informacje o opłatach za opiekę i wyżywienie;

7) informacje o ewentualnych zniżkach udzielanych przez właściciela żłobka, klubu dziecięcego;

8) informacje czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Uwaga – w wyświetlanych danych dotyczących opłat nie znajdziecie Państwo informacji o ewentualnych zniżkach wynikających z dotacji np. udzielanych przez Gminę Miejską Kraków. Powyższe informacje znajdą Państwo na stronie BIP Miasta Krakowa w zakładce „Zasady finansowania lub dofinansowywania przez Gminę miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących rejestru prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-97-97.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-04 12:19:37
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2019-01-04 12:19:02
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2019-01-04 12:19:02
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-07-26 11:15:25
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-07-26 10:58:10
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2018-07-26 10:22:37
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Publikacja