Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2020-08-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - ZACHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2020-08-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji merytoryczno-prawnej wniosków złożonych w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa w dniu 3.08.2020 r. wydał zarządzenie nr 1821/2020 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy mieszkaniowej z tytułu zamiany na rok 2020.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjne warsztaty taneczne dla osób z niepełnosprawnością ruchu” przez Fundację Brak Barier

Metka i dziennik zmian
2020-08-03 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - A-B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) wznawia obsługę w punktach obsługi mieszkańców wyłącznie w galeriach Bronowice i Serenada.

Metka i dziennik zmian
2020-07-28 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 28 lipca do 25 sierpnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektami planów w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Nowe zasady rejestracji jachtów i innych jednostek pływających

Metka i dziennik zmian
2020-07-27 Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

WYŁOŻENIA do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją obszarów:
- "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE" - ponownie, w części (-> Odnośnik do planu),
- "REJON ULIC ŁOKIETKA - GLOGERA" (-> Odnośnik do planu).
Wyłożenia powyższych projektów planów potrwają do dnia 24 sierpnia 2020 r.
Terminy dyskusji publicznych, zasady zapoznawania się z projektami planów w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniach o wyłożeniu tych planów.

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Metka i dziennik zmian
2020-07-20 Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

WYŁOŻENIA do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją obszarów:
- "BULWARY WISŁY II" (-> Odnośnik do planu),
- "MORELOWA" (-> Odnośnik do planu),
- "PASTERNIK" (-> Odnośnik do planu),
- "WRÓBLOWICE II" (-> Odnośnik do planu).
Wyłożenia powyższych projektów planów potrwają do dnia 17 sierpnia 2020 r.
Terminy dyskusji publicznych, zasady zapoznawania się z projektami planów w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniach o wyłożeniu tych planów.

Metka i dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Termin składania ofert upływa 7 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00

Metka i dziennik zmian

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. RODZINY OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PLEBISCYTU PN. MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI W ROKU 2020.

Metka i dziennik zmian
2020-07-13 Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

WYŁOŻENIA do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją obszarów:
- "DĄBIE"  (-> Odnośnik do planu),
- "OS. WIDOK"  (-> Odnośnik do planu),
- "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA"  (-> Odnośnik do planu).
Wyłożenia powyższych projektów planów potrwają do dnia 10 sierpnia 2020 r.
Terminy dyskusji publicznych, zasady zapoznawania się z projektami planów w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniach o wyłożeniu tych planów.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 13 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Metka i dziennik zmian
2020-07-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 lipca do 10 sierpnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia) 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-10 11:27:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-10 08:35:58
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-07 14:38:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-07 14:37:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-07 14:37:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-07 07:28:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-06 17:09:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-06 09:30:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-06 08:25:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-04 14:34:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-04 14:34:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-04 14:33:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-04 10:28:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-03 13:17:46
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-03 13:16:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-03 13:16:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-08-03 07:38:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-31 12:05:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-31 12:05:07
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-31 08:30:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-30 12:15:18
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-29 07:43:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-29 07:40:58
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-29 07:35:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-28 12:04:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-28 11:21:14
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-28 07:27:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-27 12:59:08
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-27 12:58:42
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-27 07:52:56
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-27 07:35:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-27 07:35:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-24 13:32:46
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-24 13:31:05
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-24 13:30:57
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-24 11:35:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-24 11:35:08
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-24 11:34:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-24 11:34:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-24 06:42:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-24 06:41:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-24 06:41:23
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-23 11:36:14
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 11:08:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 11:07:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 11:07:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 11:07:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 11:07:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 11:06:50
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 08:05:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 07:46:57
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 07:45:50
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 07:45:39
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 07:45:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 07:45:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-22 07:44:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-21 09:05:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-21 07:47:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-21 07:47:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-21 07:46:47
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-20 12:05:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-20 11:48:47
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-20 07:45:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-20 07:45:27
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-20 07:41:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-20 07:41:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-20 07:40:42
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-20 07:40:19
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-20 07:39:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-17 12:29:24
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-17 12:29:15
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-17 12:27:47
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-17 07:43:20
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-17 07:12:02
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-16 09:52:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-16 08:25:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-16 07:39:56
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-14 11:15:42
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-14 07:30:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-13 11:29:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-13 11:27:18
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-13 10:53:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-13 10:33:16
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-13 10:00:47
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-13 09:38:08
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-13 08:49:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-13 08:48:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-13 08:48:20
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-11 00:53:53
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-11 00:53:34
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-10 13:19:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-10 10:24:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-10 09:13:58
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-08 14:06:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-08 09:29:12
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-08 09:27:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-08 09:25:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-08 07:35:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-07 12:02:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-07 12:01:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-06 11:56:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-06 11:55:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-06 07:58:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-03 15:15:49
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-03 13:32:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-03 13:31:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-03 13:31:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-02 16:17:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-02 16:17:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-02 14:06:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-02 14:05:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-02 14:05:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-02 09:14:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-02 09:03:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-02 09:02:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-02 09:01:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-02 09:00:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-01 12:46:00
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-01 12:45:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-01 12:42:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-01 12:00:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-01 07:27:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-01 07:26:51
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-30 14:52:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-30 14:52:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-29 15:18:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-29 13:05:34
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-29 13:04:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-29 13:03:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-29 13:03:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-29 13:03:30
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-29 13:03:03
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-29 13:02:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-28 14:36:02
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-26 08:48:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-25 12:16:49
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-25 12:16:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-25 12:15:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-24 13:27:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-24 13:07:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-24 13:06:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-24 08:38:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-24 08:37:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-23 08:32:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-22 14:47:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-22 09:42:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-22 07:48:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-22 07:45:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-22 07:45:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-19 13:22:20
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-18 13:00:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-17 09:01:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-16 15:25:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-16 15:25:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-16 14:09:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-16 13:58:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-16 13:57:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-16 10:47:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-16 10:43:03
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-16 10:42:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-15 15:25:17
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-15 15:24:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-15 15:24:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-15 15:23:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-15 15:23:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-15 15:22:41
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-15 14:04:51
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-15 08:46:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-10 15:15:09
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-10 15:13:33
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-10 14:54:45
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-10 14:54:12
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-08 15:26:12
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-08 14:33:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-08 12:24:28
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-06-05 14:50:30
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-05 14:50:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-05 14:01:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-05 12:31:17
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-05 12:30:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-05 12:30:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-05 12:30:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-05 11:05:09
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-05 11:01:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-05 09:43:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-05 09:42:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-04 14:04:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-04 13:52:17
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-04 13:51:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-03 12:39:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-03 10:44:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-02 14:45:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-02 14:45:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-02 09:29:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-01 10:12:17
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-01 10:05:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-01 10:05:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-01 10:04:19
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-01 08:02:20
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-06-01 07:30:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-29 15:05:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-29 15:04:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-29 15:02:51
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-29 15:02:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-29 15:01:34
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-28 13:19:20
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-28 08:42:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-28 08:41:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-28 08:38:51
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-27 14:53:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-27 14:53:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-27 14:53:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-27 14:53:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-27 14:53:00
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-27 14:52:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-27 09:27:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-26 13:54:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-25 15:49:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-25 09:56:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-25 09:56:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-25 09:55:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-25 07:30:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-22 14:51:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-22 14:14:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-22 13:43:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-22 13:42:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-22 12:44:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-22 12:18:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-22 12:18:17
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-22 10:37:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-21 14:44:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-21 12:15:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-21 10:28:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-20 11:37:09
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-20 11:28:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-19 15:28:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-19 15:09:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-19 07:59:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-19 07:58:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-18 13:10:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-18 10:57:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-18 07:36:20
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-18 07:35:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-18 07:35:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-15 11:24:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-14 14:18:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-13 12:11:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-13 10:34:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-13 10:34:10
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-13 07:26:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-12 14:36:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-12 09:24:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-11 14:20:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-08 15:47:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-08 14:18:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-08 13:11:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-07 14:29:21
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-07 14:28:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-06 15:08:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-06 15:07:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-06 15:06:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-06 15:05:20
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-06 14:59:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-05 09:14:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-04 16:25:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-04 16:25:03
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-04 11:20:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-04 09:40:21
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-04 07:22:57
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-05-04 07:22:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-30 15:20:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-29 14:47:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-29 14:46:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-29 14:44:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-29 12:51:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-29 12:50:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-29 12:41:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-28 15:18:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-28 14:40:09
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-28 14:39:10
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-28 14:38:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-28 11:32:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-27 15:39:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-27 13:06:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-27 10:14:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-24 10:07:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-23 14:39:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-23 14:39:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-22 15:55:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-22 15:55:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-22 15:52:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-22 15:25:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-22 10:12:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-22 10:12:00
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-22 10:11:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-22 10:11:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-22 10:10:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-20 14:36:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-20 14:36:11
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-20 14:35:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-17 13:59:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-16 13:15:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-16 13:15:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-16 13:15:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-14 15:37:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-14 08:16:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-14 08:13:34
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-09 15:22:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-09 10:59:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-08 15:27:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-08 15:26:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-08 15:26:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-08 15:25:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-08 07:30:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-07 15:13:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-07 15:13:03
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-07 12:55:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-06 13:34:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-06 13:33:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-06 13:33:10
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-06 13:32:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-03 15:38:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-03 12:40:49
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-03 12:04:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-02 14:22:49
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-02 14:22:17
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-02 14:21:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-02 08:32:57
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-02 08:32:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-01 13:52:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-01 13:52:11
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-01 13:45:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-31 08:46:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-30 15:43:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-27 14:03:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-27 13:03:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-27 09:54:41
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-27 07:45:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-26 15:06:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-26 14:21:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-26 13:46:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-26 08:56:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 12:42:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:51:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:50:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:50:30
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:50:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:49:30
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:48:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-25 07:43:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-24 14:14:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-24 12:10:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-23 15:16:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-23 14:25:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-23 11:59:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-20 15:39:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-20 15:38:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-20 13:58:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-19 15:30:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-19 15:21:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-19 15:08:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 15:32:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 14:36:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 14:07:03
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 13:37:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 13:36:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-18 10:07:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-18 07:36:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 15:16:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 15:00:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 13:15:41
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 13:11:20
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 12:45:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 11:13:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-17 07:37:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 15:06:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 14:29:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 14:28:57
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 12:45:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 12:43:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-16 12:43:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 15:37:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 15:37:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 15:25:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 15:25:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 15:03:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 14:06:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 14:05:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 14:05:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 14:03:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 14:03:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 13:50:49
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 10:23:26
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 10:23:00
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 07:33:30
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 07:33:11
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 15:12:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 14:25:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 14:08:26
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 13:43:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 13:05:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 13:04:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 12:57:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 12:53:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 10:42:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 10:05:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 07:56:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 07:54:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-12 07:30:56
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-11 15:18:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-11 15:09:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-11 15:06:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-11 15:06:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-11 15:04:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-11 15:02:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-10 14:24:08
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-10 11:48:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-10 10:27:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-10 10:26:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-09 12:50:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-06 14:07:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-06 10:11:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-05 15:17:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 15:17:21
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:49:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:48:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:46:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:46:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:45:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-05 12:43:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-04 13:52:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-04 13:19:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-04 13:18:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-04 13:08:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-04 13:07:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-03 15:33:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-03 15:32:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-03 15:32:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:13:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:09:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:07:51
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:07:19
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:05:49
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 15:04:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-28 14:01:10
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-28 14:00:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-28 08:41:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-28 08:37:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 12:32:10
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 12:31:00
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 12:28:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 12:26:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 12:11:03
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 07:52:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-27 07:52:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-26 12:39:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-26 12:37:48
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-26 10:05:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-25 08:50:23
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-25 08:49:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-25 08:47:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-25 08:45:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-21 15:23:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-21 15:21:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-21 10:54:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-21 10:43:18
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-21 10:16:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-21 09:43:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-21 09:43:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-20 10:43:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-20 09:58:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-20 09:34:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-19 14:03:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-18 13:39:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-18 11:42:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-18 11:35:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-18 11:27:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-17 13:28:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-17 13:21:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-17 11:19:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-14 12:57:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-14 12:55:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-14 08:43:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-14 08:41:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-14 07:47:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-11 15:29:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-11 15:29:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-11 12:40:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-11 12:14:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-11 12:12:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-10 15:12:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-10 15:00:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-10 11:13:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-10 11:10:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-10 08:08:53
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-07 11:17:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-07 11:17:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-07 10:47:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-07 10:46:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-05 14:17:00
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-05 11:58:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-05 07:42:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-04 09:46:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-04 07:17:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-02-03 12:14:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-03 11:25:34
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-02-03 11:24:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-31 14:53:41
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-31 10:42:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-31 10:40:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-30 13:45:49
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-30 13:20:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-30 10:18:12
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-28 15:05:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-28 15:04:57
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-28 09:38:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-27 09:16:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-27 09:16:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-27 08:54:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-27 08:36:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-24 15:03:17
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-24 14:06:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-24 11:17:09
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-24 10:50:51
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-24 10:13:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-22 11:43:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-21 11:24:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-20 15:06:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-20 13:51:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-20 11:18:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-20 09:26:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-20 09:25:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-17 12:22:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-17 12:21:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-17 10:10:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-17 10:01:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-15 09:47:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-15 09:46:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-14 14:28:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-14 14:13:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-14 12:07:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-14 12:07:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-14 08:12:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-13 12:52:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-13 11:07:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-13 11:05:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-13 11:04:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-10 14:03:11
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-10 14:00:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-10 13:57:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-10 11:11:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-07 08:49:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-07 07:40:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-03 11:50:47
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-01-03 08:36:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-03 08:35:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-03 08:33:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-03 08:33:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-03 08:32:51
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-01-02 08:51:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-31 09:54:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-31 09:53:04
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-30 09:40:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-27 14:32:44
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-24 09:46:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-23 15:22:37
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-23 14:10:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-23 12:38:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-23 08:10:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 15:14:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 12:57:26
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 12:56:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 12:56:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 12:53:26
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 12:52:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-20 08:12:19
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-19 10:57:11
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-19 10:47:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-19 10:22:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-18 15:03:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-18 11:15:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-16 14:17:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-16 14:15:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-13 13:36:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-13 11:02:15
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-13 10:01:08
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-13 07:12:14
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-12 11:52:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-11 13:07:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 15:39:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 15:36:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 15:35:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 11:46:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 11:45:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-10 11:45:41
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-09 07:46:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-09 07:41:52
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-09 07:40:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-06 13:50:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-06 13:48:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-06 09:18:34
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-05 12:05:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-05 12:02:43
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-04 12:31:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-04 07:45:34
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 15:31:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 13:35:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 10:55:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 10:54:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 09:40:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-12-02 08:42:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-28 11:07:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-28 11:06:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-28 09:37:28
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-27 13:16:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-27 13:15:27
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-27 13:14:25
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-26 14:11:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-26 11:49:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-25 14:31:24
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-25 14:27:05
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-25 10:15:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-22 15:11:18
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-22 14:06:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-22 13:24:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-22 12:45:03
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-21 14:10:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-21 14:08:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-21 12:03:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-21 11:18:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-21 08:28:22
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-20 14:24:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-20 14:22:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-20 08:29:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-20 08:20:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-19 14:54:35
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-19 14:51:42
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-19 08:50:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-19 08:30:09
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-15 12:51:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-15 10:12:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-14 10:54:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-12 13:39:56
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-12 11:15:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-08 14:02:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-08 13:24:21
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-08 13:23:37
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-08 13:22:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-08 13:21:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-07 13:15:20
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-07 13:08:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-11-07 07:37:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-31 14:32:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-31 13:10:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-31 12:47:54
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-31 11:23:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-31 09:43:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-30 12:47:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 13:52:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 11:34:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 09:47:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 09:45:30
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 09:41:01
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 09:31:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-29 09:30:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-28 14:42:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-25 14:19:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-25 12:11:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-24 13:54:49
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-24 11:30:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-23 11:05:36
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-23 10:37:24
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-23 07:38:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-22 15:09:42
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-22 14:17:02
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-22 12:57:59
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-21 14:34:31
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-21 14:33:38
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-21 12:59:22
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-21 09:12:27
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-21 08:04:08
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-17 08:46:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-17 08:45:15
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-15 14:51:06
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-14 13:59:14
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-14 08:58:26
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-11 11:48:33
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-11 07:49:29
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-10 11:59:50
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-10 08:02:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-09 12:57:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-09 12:26:13
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-09 08:24:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-08 12:12:25
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-08 11:00:40
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-07 10:42:57
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-07 08:29:19
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-04 11:14:09
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-04 11:12:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-03 13:06:39
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-03 08:53:35
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-03 07:50:45
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-02 13:51:11
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-01 15:11:17
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-01 14:22:46
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-01 10:20:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-30 15:13:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-30 10:15:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-27 12:42:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-27 09:17:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-27 09:16:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-26 13:42:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-26 13:17:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-26 11:40:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-26 09:54:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-24 09:39:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-24 09:38:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-24 09:37:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-23 11:17:00
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-23 08:57:16
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-23 08:55:04
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-20 08:02:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-20 07:55:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-19 10:13:32
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-19 10:11:34
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-18 07:47:27
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-18 07:45:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-18 07:40:31
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-17 11:56:14
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-17 07:32:57
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-16 14:32:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-16 14:30:45
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-13 13:28:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-10 15:26:36
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-10 10:47:58
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-10 10:47:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-10 10:46:28
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-09 10:12:09
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-09 07:41:38
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-06 15:17:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-06 15:17:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-06 15:16:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-06 15:16:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-05 09:51:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-04 15:22:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-04 14:14:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-03 12:12:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-09-02 08:52:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-29 12:19:06
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-29 11:07:37
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-28 13:03:06
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-28 13:02:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-28 07:54:12
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-27 13:37:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-27 11:47:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-27 10:07:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-27 08:05:30
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-26 12:00:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-26 07:43:43
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-22 15:16:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-22 11:08:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 14:30:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 12:14:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 11:45:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 11:40:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 11:25:36
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-20 09:10:49
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-19 13:53:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-19 13:51:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-19 12:13:36
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-19 09:19:00
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-16 11:35:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-16 08:00:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-16 07:59:04
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-14 15:12:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-14 10:31:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-13 14:28:26
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-13 09:32:12
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-13 09:19:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-12 15:17:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-12 10:14:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-12 09:03:26
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-09 15:11:37
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-09 08:39:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-09 08:32:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-09 08:26:12
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-08 13:03:53
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-07 15:17:55
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-07 10:03:58
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-06 13:21:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-02 12:10:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-02 11:52:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-02 11:52:33
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-08-02 08:35:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 13:01:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 13:01:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 10:30:34
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 10:30:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 09:06:14
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-31 09:02:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-30 09:58:38
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-30 09:40:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-30 08:43:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-30 08:42:18
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-29 14:05:25
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-29 14:05:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-29 13:13:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-29 08:53:48
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-29 08:53:33
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-26 12:51:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-26 12:51:38
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-25 14:12:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-25 14:10:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-25 10:29:31
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-25 08:05:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-23 12:27:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-23 12:23:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-23 08:16:34
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-23 08:13:27
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-23 08:12:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-22 12:25:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-19 13:43:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-18 15:14:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-18 15:08:33
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-17 14:29:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-16 14:41:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-16 10:29:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-16 10:27:49
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 14:44:25
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 14:44:10
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 13:40:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 13:29:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 13:28:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-15 08:14:31
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-12 15:28:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-12 14:57:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-12 13:35:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-12 13:32:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-12 08:49:53
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-11 14:46:14
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-11 14:45:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-11 10:24:26
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-10 11:20:18
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-09 07:57:04
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-08 09:49:14
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-08 07:47:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-05 15:33:00
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-02 10:31:42
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-02 10:15:15
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-02 09:15:27
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-01 14:04:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-01 14:03:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-07-01 09:59:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-28 15:29:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-28 11:48:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-28 11:47:42
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-26 14:26:42
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-26 12:04:18
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-26 12:03:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-25 12:28:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-25 12:28:08
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-24 14:07:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-24 10:24:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-24 09:07:15
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-24 09:06:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-24 09:05:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 12:33:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 12:30:48
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 12:23:15
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 12:21:30
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 12:12:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-21 08:30:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-18 13:30:26
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-18 12:04:09
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-18 12:03:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-18 12:03:27
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-18 09:23:28
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 15:24:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 15:22:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 15:21:59
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 15:04:01
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 15:02:42
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-17 08:21:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 15:11:12
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 15:06:49
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 14:54:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 14:53:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 08:54:15
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-14 08:52:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 13:25:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 13:23:09
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 13:13:38
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 10:04:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 10:03:30
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-13 08:26:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-12 14:33:21
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-12 11:20:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-12 10:42:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-12 09:02:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 11:55:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 11:55:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 11:22:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 11:10:09
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 09:54:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-11 09:46:41
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-10 13:15:00
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-10 13:14:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-10 13:14:19
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-10 13:13:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-10 13:13:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 13:38:56
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 12:59:31
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 12:58:27
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 12:56:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 12:04:04
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 10:11:36
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-07 10:11:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 14:43:08
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 14:15:28
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 11:54:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-05 15:30:01
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-05 15:28:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-05 13:54:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-05 10:26:15
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-04 11:58:43
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-04 10:18:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-03 13:31:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 14:13:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 13:30:00
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 12:41:22
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 12:40:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 12:40:22
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-29 12:05:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-28 11:49:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-28 11:49:27
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-28 11:41:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-24 13:39:53
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-24 09:15:31
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-24 07:47:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-24 07:47:16
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 14:50:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 14:50:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 13:35:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 12:45:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 11:25:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 15:28:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 13:58:23
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 11:14:35
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 11:01:03
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 07:47:24
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 07:35:16
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 15:23:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 14:53:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 14:52:14
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 13:17:05
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 13:16:32
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-20 15:23:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 12:54:46
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 12:54:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 12:54:01
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 12:52:58
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 10:07:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-17 10:06:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-15 15:31:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-14 13:39:17
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-14 13:38:51
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 15:08:06
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 15:04:07
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 13:11:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 13:10:50
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 10:23:54
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 10:23:13
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-13 10:22:48
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-10 12:53:43
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-10 08:00:08
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-10 07:59:13
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-10 07:58:29
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-10 07:57:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-09 08:39:59
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-07 14:01:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-07 12:12:37
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-07 12:07:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-07 08:22:22
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-30 13:24:03
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-30 09:29:06
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-30 09:28:40
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-29 15:20:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-29 15:19:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-26 15:24:11
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-26 14:30:39
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-26 14:29:45
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-26 14:23:57
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-26 10:14:47
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-25 14:14:02
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-25 12:45:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-19 12:42:56
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-19 12:42:33
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-18 08:19:52
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-15 10:52:23
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-12 13:45:55
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-03-03
Data publikacji:
2011-03-04
Data aktualizacji:
2018-10-19