BIP Archiwalny - A_ZSS9 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/488/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r.)
Dokument archiwalny
  Zespół Szkół Specjalnych nr 9 Adres siedziby: ul. Telimeny 9 , 30-838 Kraków Telefon: 0-12 654-18-92Fax: 0-12 654-18-92E-mail: sps121@vp.pl www.zss9.krakow.plDyrektor Zespołu – mgr Małgorzata Wodzień Zakres działania: Szkoła zajmuje się edukacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową, ze sprzężeniami oraz dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych umysłowo. Ze względu na specyfikę szkoły jednym z głównych celów edukacyjnych jest możliwie pełna integracja ze środowiskiem lokalnym. Struktura organizacyjna: W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 121 im. św. Franciszka z AsyżuAdres siedziby: ul. Telimeny 9 , 30-838 Kraków Telefon: 0-12 654-18-92Zakres działania: Szkoła obejmuje działaniami edukacyjnymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz autyzmem oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat. Gimnazjum Specjalne Nr 60 im. św. Franciszka z AsyżuAdres siedziby: ul. Telimeny 9 , 30-838 Kraków Telefon: 0-12 654-18-92Zakres działania: Szkoła obejmuje działaniami edukacyjnymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz autyzmem, którzy ukończyli szkołę podstawową.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2014-11-14 11:41:58
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2013-12-02 11:49:26
LUCYNA STRAMA-OWCZARKIEWICZ
 Edycja
2013-12-02 11:42:20
LUCYNA STRAMA-OWCZARKIEWICZ
 Edycja
2011-01-07 13:07:34
AGNIESZKA BŁONIARCZYK
 Edycja
2011-01-07 13:05:32
AGNIESZKA BŁONIARCZYK
 Edycja
2009-02-13 11:28:19
BŁONIARCZYK AGNIESZKA
 Edycja
2009-02-13 11:22:18
BŁONIARCZYK AGNIESZKA
 Edycja
2008-11-20 11:47:59
BŁONIARCZYK AGNIESZKA
 Edycja
2008-11-20 11:45:33
BŁONIARCZYK AGNIESZKA
 Edycja
2007-09-13 12:01:26
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja