BIP Archiwalny - A_ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
Instrukcja Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619). Ilekroć w niniejszej instrukcji używa się skrótów, rozumie się przez nie: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej, BIP MK - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, MJO - dysponent (miejska jednostka organizacyjna) podmiotowej strony BIP MK. Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP MK, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez MJO. Dostępne informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły rozmieszczone są w lewej górnej części serwisu: 1. Informacje o jednostce 2. Prawo 3. Jak załatwić sprawę 4. Finanse i mienie 5. Ogłoszenia 6. Polityki, programy, raporty 7. Zamówienia publiczne 8. Archiwum 9. Informacje organizacyjne Zawartość każdego z modułów rozwija się automatycznie po kliknięciu na tytuł. Pełna informacja o strukturze serwisu została zamieszczona w formie linków na stronie mapa serwisu umieszczonej w górnej części strony. W miejscu tym można znaleźć też moduł wyszukujący oraz mailowy adres kontaktowy do MJO. Serwis wyposażono w linki do strony głównej BIP MK umieszczony pod adresem www.bip.krakow.pl, MPI Magiczny Kraków umieszczony pod herbem miasta oraz w link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod logiem BIP oraz adresem www.bip.gov.pl. Wszystkie połączenia znajdują się w części tytułowej strony. Uwaga! Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-09-08 17:58:15
EWA ŻUŁAWSKA
 Przeniesiono do archiwum
2015-08-03 15:48:11
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-02-10 14:57:43
MIĘKINA EWA
 Edycja
2008-10-16 16:57:46
MIĘKINA EWA
 Edycja
2008-10-16 16:57:38
MIĘKINA EWA
 Edycja
2008-10-16 16:57:25
MIĘKINA EWA
 Edycja
2008-10-16 16:57:12
MIĘKINA EWA
 Edycja
2006-07-31 09:24:29
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-07-28 12:53:32
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 2
 Edycja