BIP Archiwalny - A_SP133 (data archiwizacji: 2012-11-15, powód archiwizacji: Reorganizacja jednostki poprzez włączenie 1 września 2012 w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8)
Dokument archiwalny
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ   Szkoła Podstawowa Nr 133 w Krakowie Droga do sukcesu poprzez wszechstronny rozwój : intelektualny, fizyczny, moralny.        Uwaga!  Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć  pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.  
 

Dziennik zmian dokumentu:


2012-11-15 13:51:45
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2006-11-07 10:15:16
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133 SP133@WP.PL
 Edycja
2006-11-07 10:07:38
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133 SP133@WP.PL
 Edycja
2006-11-07 10:07:02
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133 SP133@WP.PL
 Edycja
2006-11-07 09:59:18
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133 SP133@WP.PL
 Edycja
2006-05-09 17:25:18
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133
 Edycja