BIP - Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. 


ul. Królewska 57

30-081 Kraków

NIP: 6751698978

REGON: 382850573

KRS: 0000779952

tel. 12 293 45 90

e-mail: biuro@armk.pl 
www.armk.pl 

 

Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779952.

Kapitał zakładowy: 320.000,00 zł.

Zarząd Spółki:

dr Jan Pamuła - Prezes Zarządu

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-20 11:43:53
MAGDALENA SMÓŁKA
 Edycja
2020-05-20 11:04:52
MAGDALENA SMÓŁKA
 Edycja
2020-05-20 11:01:52
MAGDALENA SMÓŁKA
 Edycja
2019-09-05 13:57:40
MAGDALENA SMÓŁKA
 Edycja
2019-09-05 09:41:49
MAGDALENA SMÓŁKA
 Edycja
2019-07-03 11:43:06
MAGDALENA SMÓŁKA
 Publikacja