BIP - Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

Struktura organizacyjna

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Krakowa. 

 

Rada Nadzorcza:

Wojciech Wróblewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jerzy Wenderlich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Anna Frankiewicz - Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Spółki:

dr Jan Pamuła - Prezes Zarządu 

 

Struktura właścicielska Spółki

Właścicielem wszystkich udziałów Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. jest Gmina Miejska Kraków.

 

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-20 11:27:49
MAGDALENA SMÓŁKA
 Edycja
2020-04-24 13:37:37
MAGDALENA SMÓŁKA
 Edycja
2020-01-27 12:44:33
MAGDALENA SMÓŁKA
 Edycja
2020-01-20 12:40:29
MAGDALENA SMÓŁKA
 Edycja
2020-01-16 15:04:01
MAGDALENA SMÓŁKA
 Edycja
2019-07-05 13:52:33
WOJCIECH FIDELUS
 Publikacja