BIP - Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

Struktura organizacyjna

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Krakowa. 

 

Rada Nadzorcza:

Wojciech Wróblewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jerzy Wenderlich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Anna Frankiewicz - Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Spółki:

dr Jan Pamuła - Prezes Zarządu 

 

Struktura właścicielska Spółki

Właścicielem wszystkich udziałów Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. jest Gmina Miejska Kraków.

 

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DR JAN PAMUŁA
Osoba publikująca:
MAGDALENA SMÓŁKA
Data wytworzenia:
2019-06-05
Data publikacji:
2019-07-05
Data aktualizacji:
2020-05-20