BIP - Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Informacje niepublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. są udostępniane na wniosek.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, mogą być wnoszone m.in.: 

• w formie ustnej; 

• pisemnie – adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków; 

• za pomocą poczty elektronicznej: biuro@armk.pl