BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W ZARZĄDZIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

 

Specjalista w Dziale Organizacji Transportu

1 etat

(Nr ref. 21–19)

…………………………………………………………………………….

Nazwa stanowiska pracy

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrano:

 

 

Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

 

1. Magdalena Kościelniak-Barcik Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Magdalena Kościelniak-Barcik spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na tym stanowisku a także uzyskała najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor

Łukasz Franek