BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Rejestry i ewidencje prowadzone w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie:

1. Rejestr pism przychodzących i wychodzących

2. Rejestr faktur

3. Rejestr zezwoleń

4. Rejestr pełnomocnictw

5. Rejestr umów i zleceń

6. Rejestr zgłoszeń

7. Rejestr aktów zewnętrznych

8. Rejestr delegacji służbowych

9. Rejestr interpelacji

10. Rejestr Zamówień Publicznych ZTPK

Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ŁUKASZ FRANEK
Osoba publikująca:
SEBASTIAN KOWAL
Data wytworzenia:
2018-12-10
Data publikacji:
2019-03-25
Data aktualizacji:
2019-03-25