BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków

• za pomocą poczty elektronicznej: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

 

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały zamieszczone w zakładce Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Informacje o stanie sprawy uzyskać można telefonując pod numer 12 616 86 02.

Sprawy wpływające rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu do tutejszej jednostki.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-05 13:45:51
SEBASTIAN KOWAL
 Edycja
2019-03-19 13:25:43
SEBASTIAN IDZIK
 Edycja
2019-03-14 13:08:18
SEBASTIAN KOWAL
 Edycja
2019-03-14 12:48:16
SEBASTIAN KOWAL
 Edycja
2019-03-14 12:47:18
SEBASTIAN KOWAL
 Edycja
2019-02-11 14:02:10
SEBASTIAN IDZIK
 Edycja
2019-02-11 09:24:35
SEBASTIAN KOWAL
 Publikacja