BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Podstawowe przepisy

 

Podstawy prawne działalności Spółki Trasa Łagiewnicka stanowią:

 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

  1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
  2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  3. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;

Zarządzenia oraz uchwały Prezydenta oraz Rady Miasta Krakowa:

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 5/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawieprzyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna;
  2. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXVII/625/16 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna;
  3. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CVII/2786/18 z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/625/16 w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna.

Statut Spółki Trasa Łagiewnicka

  1. Statut Spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-11 13:59:03
BARTŁOMIEJ OŻÓG
 Edycja
2020-05-11 13:55:11
BARTŁOMIEJ OŻÓG
 Edycja
2020-05-11 13:53:19
BARTŁOMIEJ OŻÓG
 Edycja
2019-04-24 19:52:44
KONRAD WOLAK
 Edycja
2019-03-28 08:27:48
KONRAD WOLAK
 Edycja
2019-03-27 21:49:37
KONRAD WOLAK
 Edycja
2019-03-27 11:25:53
KONRAD WOLAK
 Edycja
2019-03-12 09:39:45
KONRAD WOLAK
 Edycja
2019-03-11 22:38:51
KONRAD WOLAK
 Edycja
2019-01-11 11:23:51
KONRAD WOLAK
 Publikacja