BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Informacje organizacyjne

Informacje niepublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Trasa Łagiewnicka S.A. są udostępniane na wniosek.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

• w formie ustnej

• pisemnie – adres: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna, ul. Józefa Marcika, 30-443 Kraków

• za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.