BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Jak załatwić sprawę?

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30

tel.: 12 357 80 00

e-mail: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl

 

Trasa Łagiewnicka S.A. jest spółką prawa handlowego, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Sprawy wpływające do Spółki załatwiane są w kolejności wpływu

W spółce obowiązuje instrukcja kancelaryjna przyjęta uchwałą zarządu spółki, która reguluje organizację przyjmowania i rozdziału przesyłek wpływających do spółki, wewnętrzny obieg przesyłek, system kancelaryjny, rejestrację i znakowanie spraw, tryb załatwiania spraw oraz organizację wysyłania przesyłek wychodzących ze spółki.

 

Instrukcja Kancelaryjna Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. przyjęta 3 stycznia 2018 roku – wyciąg

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

 

• w formie ustnej

• pisemnie – adres: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna, ul. Józefa Marcika, 30-443 Kraków
• za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

 

 

Informacje o stanie sprawy uzyskać można telefonując pod numer 12 357 80 00

 

Wnioski do pobrania:

udostępnienie informacji publicznej

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIUSZ PIĄTKOWSKI
Osoba publikująca:
KONRAD WOLAK
Data wytworzenia:
2018-08-08
Data publikacji:
2019-02-06
Data aktualizacji:
2019-05-09