BIP - Arena Kraków S.A.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Miasta S.A. z siedzibą w Krakowie (31-571), ul. Lema 7.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email iodo@arm.krakow.pl

Dane są przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) - art. 6 ust. 1 lit. b w celu wykonania umowy/zamówienia albo art. 6 ust. 1 lit. f dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ARM SA, albo art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie zgody osoby.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 7 lat.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi od organu nadzorczego.

Dane mogą być udostępnione innym administratorom – najemcom TAURON Areny Kraków, organizatorom imprez, firmom ochroniarskim, firmie gastronomicznej, firmie sprzątającej dla realizacji wskazanego celu.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

 

 

 

Powrót do strony głównej BIP

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-13 09:15:00
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2019-05-09 10:14:47
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Edycja
2018-09-04 15:28:54
GRZEGORZ BEDNARCZYK
 Publikacja