BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego

Prawo

  1. Statut Szkoły Podstawowej nr 91.
  2. Regulamin organizacyjno-porządkowy.
  3. Regulamin klas sportowych.
  4. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych.
  5. Regulamin dofinansowania wyjazdów śródrocznych.
  6. Regulamin obozów, zawodów sportowych i wyjazdów zagranicznych.
  7. Regulamin wyjazdów na obozy sportowe.
  8. Regulamin pracy szkoły.
  9. Regulamin rady pedagogicznej.
  10. Procedura realizacji projektu.

 

 

 

 

 

Akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 91

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-03 18:13:05
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2019-01-03 18:12:17
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2018-11-05 23:37:18
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2018-05-24 14:32:57
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2017-12-19 12:54:03
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2017-12-19 11:15:10
ANNA ŚWIERCZEK
 Edycja
2017-12-19 11:14:00
ANNA ŚWIERCZEK
 Publikacja