Archiwum BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks.Jana Twardowskiego w Krakowie
Dokument archiwalny

Wykaz umów zawartych od stycznia 2017 do sierpnia 2018 r.

Stan na 26 lutego 2018 r. 

 

nazwa podmiotu zakres wynajmu czas trwania umowy określenie sposobu udostępnienia powierchnia w m2 stawka za godzinę brutto opłata miesięczna rodzaj umowy
Krakowski Klub Kajakowy „Kolna” sala komputerowa 15.02.2017 – 31.12.2018 2 godz. tygodniowo  52,5 40 zł   najem
 Ewa Karpiel Aromado Serwis powierzchnia pod automaty  1.09.2017 – 30.06.2018 7 dni w tygodniu  2   125 zł najem
 Centrum Kształcenia Dorosłych  2 sale lekcyjne, sala komputerowa, sala nr 3  1.09.2017 – 30.06.2018  4 razy w miesiącu w godz. 8:00 – 15:00 oraz podczas sesji egzaminacyjnej, sala nr 3 – 3 razy w tygodniu  219,5   1200 zł  najem
Centrum Treningu Kettlebell i Giriewoj sport Kraków S.C. Ewa Ciembroniewicz, Andrzej Wiśniewski  sala gimnastyczna  4.09.2017 – 30.06.2018 6 godz. w tygodniu  252 80 zł   najem
Projektogród Gołojuch Marta garaż 1.01.2017 - 31.12.2017  7 dni w tygodniu 15   200 zł najem
 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej  sala gimnastyczna  1.11.2017 - 31.03.2018  3 godz. w tygodniu  252 80 zł   najem
 Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP Chorągwia Krakowska Hufiec ZHP Kraków Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów  harcówka, magazyny  1.09.2017 - 31.08.2018   1 godz. w tygodniu  57,2     użyczenie  
 NZOZ Kraków Południe  gabinet opieki lekarskiej  1.01.2017 - 31.12.2017  6,35 godz. w tygodniu  18     użyczenie