BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko:

Główny Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat

(Nr ref. 44-ZZM-2019)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 5 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 3 kandydat/ów.

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10.10.2019 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.