BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Na stanowisko:

 

Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat

(Nr ref. 37-ZZM-2019)

W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ w KRAKOWIE

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrano:

 

 

 Imię i nazwisko                      Miejsce zamieszkania

 

 Magdalena Heil                             Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Magdalena Heil spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku oraz zdobyła największą ilość punktów w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.