BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Na stanowisko:

Inspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat

(Nr ref. 36-ZZM-2019)

 

W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ w KRAKOWIE

 

Informuję, że w wyniku prowadzonej procedury, nabór na stanowisko Inspektora w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów spełniających wymagania formalne.