BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Na stanowisko:

Inspektor / Inspektor nadzoru inwestorskiego – 1 etat

(Nr ref. 35-ZZM-2019)

W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ w KRAKOWIE

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrano:

 

 

Imię i nazwisko       Miejsce zamieszkania

 

 

Mariusz Rzadkosz         Krościenko

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Mariusz Rzadkosz spełnił wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Inspektor / Inspektor nadzoru inwestorskiego – 1 etat. Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku oraz zdobył największą ilość punktów w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.