BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Prawo

Zgodnie z uchwałą nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia z dnia 4 marca 2015 r. z dniem 1 lipca 2015 r. roku została utworzona nowa jednostka Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zadania Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie reguluje statut - dokument pdf ze strony bip.malopolska.pl