BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Symbol: ZZM
Adres: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków
Telefon: 12 20 10 240, 12 20 10 241, 12 20 10 242
Email: sekretariat@zzm.krakow.pl
WWW: http://zzm.krakow.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZZMKrakow
NIP: 6793112799
REGON: 361777097
Zakres działania: Przedmiot działalności jednostki określony został w załączniku do uchwały NR VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - ogłoszonej w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 13 marca 2015 r. poz. 1422 (Dokument pdf ze strony bip.malopolska.pl). Zgodnie ze statutem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Przedmiotem działalności ZZM jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie, zadań związanych z: 1. zarządzaniem terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa 2. pełnieniem funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację, rewaloryzację terenów zieleni 3. realizowaniem programów i zadań, w tym inwestycyjnych, zleconych do prowadzenia przez 4. planowaniem oraz bieżącym utrzymaniem ziele ni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, kwietników itp.) oraz utrzymaniem i doposażaniem w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej architektury związanych z zielenią w pasach drogowych 5. zarządzaniem nieruchomościami rolnymi będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 6. utrzymanie prowadzeniem i aktualizowaniem inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni w oparciu o miejski system informacji przestrzennej oraz prowadzeniem kart zarządzania obiektami, 7. zarządzaniem innymi powierzonymi nieruchomościami; 8. zarządzaniem terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 9. utrzymaniem nieurządzonych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 10. podejmowaniem działań interwencyjnych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 11. prowadzeniem i koordynowaniem działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowani a rekreacyjnego Krakowa, zgodnie z wytycznymi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej w sprawach architektury krajobrazu i polityką Gminy Miejskiej Kraków, dotyczących terenów zieleni, oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji; 12. pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na cele związane przedmiotem działalności ZZM w szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych terenów zieleni; 13. podejmowaniem działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowaniem terenów zieleni I aktywizowaniem społeczności Krakowa w tym zakresie; 14. zarządzanie lasami (z wyłączeniem lasu Wolskiego) stanowiącym własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków 15. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Uwagi: Biuro Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie mieści się przy ulicy Reymonta 20, 30-059 Kraków, Stadion Miejski im. H. Reymana Wejście LE (od strony ulicy Reymana), Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. W sekretariacie można osobiście składać pisma kierowane do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Władze:
Dyrektor mgr inż. Piotr Kempf
Zastępca Dyrektora ds. Zieleni mgr inż. Łukasz Pawlik
Zastępca Dyrektora ds.Inwestycji  mgr inż. Jarosław Tabor

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-31 09:38:48
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
 Edycja
2019-12-31 09:37:35
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
 Edycja
2019-05-14 13:18:01
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
 Edycja
2019-02-11 13:01:32
MATEUSZ NĘDZA
 Edycja
2018-09-19 13:06:57
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2018-05-28 11:01:10
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2018-05-28 08:57:24
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2018-05-25 08:50:10
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2018-01-15 10:24:08
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2018-01-08 07:26:07
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2018-01-08 07:19:39
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-11-21 13:06:21
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-08-29 10:20:44
ŁUKASZ TRELA
 Edycja
2017-08-29 10:20:14
ŁUKASZ TRELA
 Edycja
2017-08-29 10:19:55
ŁUKASZ TRELA
 Edycja
2017-08-29 10:18:27
ŁUKASZ TRELA
 Edycja
2017-08-01 10:55:10
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-07-03 13:35:47
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-07-03 13:35:16
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-07-03 13:34:47
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-05-04 10:12:45
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-05-04 09:02:57
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-05-04 09:01:54
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-05-04 09:00:21
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-05-04 08:59:09
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-05-04 08:58:35
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-05-04 08:56:52
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-05-04 08:55:37
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-05-04 08:53:05
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-05-04 08:47:26
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-04-28 18:07:34
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2017-02-06 07:55:24
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-02-06 07:55:09
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-02-06 07:54:25
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-02-06 07:53:49
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-01-31 09:28:06
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-01-31 08:21:45
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-01-25 08:52:57
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-01-25 08:51:28
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-01-25 08:40:42
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-01-25 08:40:05
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-01-25 08:37:34
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-01-25 08:33:38
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-01-25 08:33:09
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2016-08-19 15:18:30
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2016-03-02 15:02:02
ŁUKASZ TRELA
 Edycja
2015-12-31 15:03:27
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2015-10-16 14:26:03
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2015-09-23 15:44:27
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2015-08-27 21:31:36
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2015-08-27 00:39:44
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2015-08-27 00:38:22
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2015-07-23 09:54:06
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2015-07-23 09:54:03
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2015-07-23 09:52:40
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2015-07-09 08:02:07
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-07-09 07:59:11
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-07-09 07:58:55
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja