BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
Symbol: DPSRO
Adres: ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków
Telefon: +48124119400, +48124105326
Faks: 12 410 53 25
Email: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
WWW: http://www.dps.mcpu.krakow.pl
Zakres działania: Dom Pomocy Społecznej
Władze:
Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski
Główny Księgowy mgr Leszek Szopa
Kierownik Działu Terapeutyczno- Opiekuńczego mgr Ewa Kujawińska
 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-06-21 15:08:44
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2017-05-26 14:47:02
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2017-02-03 13:34:38
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2017-01-11 13:02:16
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-06-01 12:30:27
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-06-01 12:22:26
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-06-01 12:21:33
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-06-01 10:18:45
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-05-12 12:44:48
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja
2016-05-12 12:44:30
MATEUSZ KASPRZAK
 Edycja