BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

Sekretariat szkoły:

czynny w godzinach  7.30 - 15.30

telefon/fax: 12 6370950

Adres e-mail szkoły:

zso53@edukonekt.pl

 Dyrektor


Wtorek 13:00 - 15:00

Czwartek 8:00 - 9:00

 

Zastępca Dyrektora


Poniedziałek 12:00 - 13:30

Środa 7:30 - 11:30

 

Pedagog


Poniedziałek 11:30 - 14:15

Wtorek 7:30 - 10:00

Środa 11:30 - 17:00

Czwartek 10:45 - 15:30

Piątek 10:10 - 15:10

 

Psycholog


Poniedziałek 9:00 - 16:00

Środa 9:00 - 14:00

 

Pielęgniarka


Wtorek 8:00 - 12:00


Sekretariat uczniowski


Wtorek 7:15 - 14:30

Czwartek 12:45 - 16:00

Piątek 7:15 - 14:30

 

Biblioteka


Poniedziałek 10:40 - 14:00

Wtorek 11:30 - 13:30

Środa 8:00 - 12:30

Czwartek 9:00 - 11:30

Piątek 8:00 - 10:40

 

 

 

Procedura uzyskania decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego

 

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

 

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

 

- opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

 

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora Szkoły

 

 

 

Procedura uzyskania decyzji w sprawie zwolnienia z zajęć edukacyjnych

 

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

 

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

 

- zaświadczenie od lekarza lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku zajeć innych niż wychowanie fizyczne)

 

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

 

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowani: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora Szkoły

 

 

 

Procedura uzyskania decyzji w sprawie nauczania indywidualnego

 

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

 

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

 

- orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania

 

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Karta nauczania indywidualnego

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR IWONA JABŁONKA
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA TOMALA
Data wytworzenia:
Data publikacji:
2015-05-28
Data aktualizacji:
2020-02-06
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-06 11:02:31
MAŁGORZATA TOMALA
 Edycja
2017-06-08 12:42:55
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2015-06-03 13:38:04
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2015-06-03 12:31:48
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2015-06-03 12:28:33
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2015-05-28 10:34:22
ANDRZEJ RAJZER
 Publikacja