BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

02.12.2019

Ochrona i dozorowanie budynków ZDMK mieszczących się przy ul. Centralnej 53, ul. Za Torem 22, na os. Złotej Jesieni 14 oraz przy ul. Reymonta 22 w Krakowie” sprawa znak: 15/XI/2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

22.11.2019

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

04.11.2019

Zmiana ogłoszenia - ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. "Dworzec Główny" i "Politechnikia" oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.

 

29.10.2019

Zmiana ogłoszenia - Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny” i „Politechnika” oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.

 

 28.10.2019

Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny” i „Politechnika” oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.


 

12.12.2018r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr 2/2018/ZDMK z dnia 12.12.2018 r.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w imieniu Gminy Miejskiej Kraków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników systemu rowerowego KMK BIKE


Protokół z otwarcia kopert

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Regulamin


 

 

26.11.2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr 1/2018/ZDMK z dnia 26.11.2018 r.

 

Zmienia się treść „Regulaminu pisemnego przetargu na sprzedaż składników systemu rowerowego KMK BIKE stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków we władaniu Zarządu Dróg Miasta Krakowa” Rozdział 2 § 4 pkt. 12 i pkt. 14 na następujący:

12.Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z napisem „Oferta przetargowa na sprzedaż składników majątku ruchomego systemu rowerowego KMK BIKE – nie otwierać do dnia 11 grudnia 2018 r. do godziny 9.00” w Punkcie Obsługi Klienta w budynku ZDMK przy ul. Centralnej 53, w terminie do dnia 11 grudnia 2018 r. do godziny 9.00.

14.Termin przetargu wyznacza się tak, aby między datą ogłoszenia o przetargu a terminem składania ofert upłynęło co najmniej 14 dni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego ul. Centralna 53 sala nr 26 w dniu 11 grudnia 2018 r. o godzinie 9.30.

Zmienia się treść „Ogłoszenia o przetargu” pkt. 6 na następujący:

6. Termin i miejsce składania pisemnych ofert

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z napisem „Oferta przetargowa na sprzedaż składników majątku ruchomego systemu rowerowego KMK BIKE – nie otwierać do dnia 11 grudnia 2018 r. do godziny 9.00” w Punkcie Obsługi Klienta w budynku ZDMK przy

ul. Centralnej 53, w terminie do dnia 11 grudnia 2018 r. do godziny 9.00.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej

 

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w imieniu Gminy Miejskiej Kraków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników systemu rowerowego KMK BIKE

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Regulamin

 


 

23.11.2018r.

Ogłoszenie o świadczeniu usług pocztowym w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - udzielenie zamówienia


 

05.10.2018 r

Ogłoszenie o świadczeniu usług pocztowym w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - wersja poprawiona


 

28.09.2018 r

Ogłoszenie o świadczeniu usług pocztowym w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - wersja poprawiona


 

21.09.2018 r.

Ogłoszenie o świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.


30.08.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


21.08.2018 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu wyboru partnera prywatnego dla zamówienia: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego.

 

W dniu 6 kwietnia 2018 została rozpoczęta procedura wyboru partnera prywatnego (na zasadach określonych w art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP w trybie dialogu konkurencyjnego) dla projektu Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego. Zamówienie realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP"). Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tramwajowej KST, etap IV w Krakowie.

 

Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdują się na stronie: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi/7274-dialog-konkurencyjny-znak-sprawy-2iv2018


 

20.08.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną polegającą na: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – znak sprawy: 2/VII/2018.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną polegającą na: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – znak sprawy: 2/VII/2018.(POPRAWIONE)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną polegającą na: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – znak sprawy: 2/VII/2018.(POPRAWIONE wersja 2)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną polegającą na: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – znak sprawy: 2/VII/2018.(27.08.2018 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną polegającą na: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – znak sprawy: 2/VII/2018 (03.09.2018 r.)

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia– znak sprawy: 2/VII/2018.


 

01.03.2018 r.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


 

26.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Prowadzenie eksploatacji stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i położonych na jej terenie: fontann, pitników, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę, zdrojów, brodzika i sieci zraszaczy oraz dowóz wody do obszarów peryferyjnych"


 

10.01.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą: Ochrona i dozorowanie budynków ZIKiT mieszczących się przy ul. Centralnej 53, ul. Za Torem 22 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie 6/I/2018

Informacja o udzieleniu zamówienia 6/I/2018.

 


 21.12.2017 r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy :Prowadzenie eksploatacji stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i położonych na jej terenie: fontann, pitników, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę, zdrojów, brodzika i sieci zraszaczy oraz dowóz wody do obszarów peryferyjnych.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą : Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny” i „Politechnika” oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.

Informacja o udzieleniu zamówienia 23/IX/2017

 


 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia 19/V/2017

Informacja o zamiarze zawarcia umowy 19/V/2017

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne 1-I-2017 (dystrybucja e- biletów)

Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego 1-I-2017 (dystrybucja e-biletów)

Informacja o zmianie w formularzu ofertowym do zamówienia publicznego 1-I-2017(dystrybucja e-biletów)

Informacja o zmianie nr 2 dot. max stawki prowizji do zamówienia publicznego 1-I-2017 (dystrybucja e-biletów)

Informacja o zmianie nr 3 dot.miejsca otwarcia do zamówienia publicznego 1-I-2017 (dystrybucja e-biletów)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  na usługi społeczne polegające na:dystrybucji, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeniach mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

 

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia 13/XII/2016

Zamówienia publiczne ZIKiT

Informacja o udzieleniu zamówienia 4-IV-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 5-V-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 7-V-2016

Informacja o udzieleniu zamówienia 7-V-2016

Zamówienie publiczne ZIKiT 8-V-2016
Informacja o udzieleniu zamówienia 8-V-2016

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Unieważnienie 5-V-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 10-V-2016

Informacja o udzieleniu zamówienia 10-V-2016

 

Unieważnienie 16-V-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 15-V-2016

Unieważnienie ZIKiT 15-V-2015 (IV część)

Informacja o udzieleniu zamówienia 15_V_2016 ( I,II,III Cz.)

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 2-VI-2016

Informacja o udzieleniu zamówienia 2_VI_2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 12-V-2016

 Informacja o udzieleniu zamówienia 12-V-2016

Zamówienie publiczne ZIKiT 16-V-2016

Zamówienie publiczne ZIKiT (aktualne) 16-V-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 9-VI-2016

Informacja o udzielniu zamówienia 9-VI-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 10-VI-2016

Unieważnienie ZIKiT 10-VI-2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 15_VI_2016

Informacja o udzieleniu zamówienia 15_VI_2016

 

Zamówienie publiczne ZIKiT 12-VI-2016

Informacja o udzielniu zamówienia 12-VI-2016