BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki została założona na platformie e-PUAP: https://www.epuap.gov.pl/ .

 

 

 

Adres skrytki podmiotu na ESP ePUAP, do użycia przy adresowaniu pism: /ZIKiT/SkrytkaESP

 

Usługa pisma ogólnego do podmiotu jest dostępna za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe. Niezbędnym do skorzystania z niej jest założenie konta na stronie: https://www.epuap.gov.pl/ .

 

 

Akceptowane formaty i struktury fizyczne dokumentów elektronicznych oraz nośników:

• Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

• Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif [dodać inne, jeżeli są akceptowane] dołączanych jako załącznik do formularza ESP,

• Formaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego: XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES, ASiC,

• Rodzaje nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0.

 

Maksymalny rozmiar załącznika dołączanego z dysku do pisma zależy od użytego formularza elektronicznego. Dla formularza „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego” (dokumentu elektronicznego) wynosi 500 MB.

Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych: wzory dokumentów elektronicznych wykorzystywanych przez jednostkę są opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych dostępnym pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 07:53:32
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2019-05-21 07:52:39
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2019-05-20 15:39:10
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2019-05-20 15:38:09
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2019-05-20 14:48:37
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2019-05-20 14:47:44
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2019-05-20 14:26:09
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2019-05-08 10:02:36
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2019-05-07 15:20:31
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2018-10-31 15:49:27
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja