BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

 

Schemat organizacyjny 

 

DYREKTOR:
Marcin Hanczakowski
Adres: ul. Centralna 53, 31 - 586 Kraków,
Sekretariat:
Tel. 12 616 74 16
Fax: 12 616 74 17

 

 

Z-CA DYREKTORA DS. DRÓG:

Janina Pokrywa

Adres: ul. Centralna 53, 31 - 586 Kraków,

Sekretariat:

Tel. 12 616 71 37

Fax: 12 616 71 38

 

Z-CA DYREKTORA DS. ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO:

Agnieszka Piwowarczyk-Greniuk

Adres: os. Złotej Jesieni 14, 31 - 828 Kraków,

Sekretariat:

Tel. 12 616 70 05

Fax: 12 616 72 26

 

Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Dorota Iwanicka

Adres: ul. Centralna 53, 31 - 586 Kraków,

Sekretariat:

Tel. 12 616 71 37

Fax: 12 616 71 38

 

Z-CA DYREKTORA DS. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI:
Krzysztof Jonak
Adres: ul. Centralna 53, 31 - 586 Kraków,
Sekretariat:
Tel. 12 616 75 43
Fax: 12 616 74 17

 

Z-CA DYREKTORA DS. WSPÓŁPRACY Z DZIELNICAMI:

Andrzej Olewicz

Adres: os. Złotej Jesieni 14, 31 - 828 Kraków

Sekretariat:

Tel. 12 616 70 05

Fax: 12 616 72 26