BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Instrukcja

 

Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


Ilekroć w niniejszej instrukcji używa się skrótów, rozumie się przez nie:
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej,
BIP MK - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
MJO - dysponent (miejska jednostka organizacyjna) podmiotowej strony BIP MK.

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP MK, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez MJO. Dostępne informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły rozmieszczone są w lewej górnej części serwisu:

1. Informacje o jednostce
2. Prawo
3. Jak załatwić sprawę
4. Finanse i mienie
5. Ogłoszenia
6. Praca
7. Polityki, programy, raporty
8. Informacje organizacyjne
9. Struktura organizacyjna
10. Elektroniczna skrzynka podawcza


Zawartość każdego z modułów rozwija się automatycznie po kliknięciu na tytuł. Pełna informacja o strukturze serwisu została zamieszczona w formie linków w nagłówku mapa strony umieszczonym w górnej części serwisu. W miejscu tym można znaleźć też moduł wyszukujący oraz mailowy adres kontaktowy do MJO.
Serwis wyposażono w linki do strony głównej BIP MK umieszczony pod adresem www.bip.krakow.pl, MPI Magiczny Kraków umieszczony pod herbem miasta oraz w link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod logiem BIP oraz adresem www.gov.bip.pl. Wszystkie połączenia znajdują się w części tytułowej strony.

 

Uwaga!
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-09 15:09:02
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2015-08-03 15:51:27
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-03-04 11:04:04
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-03-04 10:57:12
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-03-04 10:56:40
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-03-04 10:56:12
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-01-15 14:28:39
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2014-01-15 14:28:33
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2008-10-15 09:27:59
KSIĄŻEK KRZYSZTOF
 Edycja