BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Ewidencji Majątku (Nr ref. 52-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Radców Prawnych (Nr ref. 51-19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Z-ca Kierownika w Dziale Księgowości (Nr ref. 50-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 49 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Inwestycji Niedrogowych (Nr ref. 48-19) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Sekcji Kontroli Wjazdów w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 47-19) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Księgowości (Nr ref. 46-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych (Nr ref. 45-19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji (Nr ref. 44 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji (Nr ref. 43 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji (Nr ref. 42 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Windykacji (Nr ref. 41-19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD (Nr ref. 40 -19) – 3 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Z-ca Kierownika w Dziale Księgowości (Nr ref. 39-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 38 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 37-19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Dziale Księgowości (Nr ref. 36-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru (Nr ref. 35 -19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji (Nr ref. 34 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego (Nr ref. 33 -19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej (Nr ref. 32-19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Windykacji (Nr ref. 31-19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Współpracy z Dzielnicami (Nr ref. 30 -19) – 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Planowania i Realizacji Budżetu (Nr ref. 29 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Prasowym (Nr ref. 28 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 27 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Umów w Sekcji Kontroli Zobowiązań Umownych (Nr ref. 26 -19) -1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 25 -19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Informatyk w Dziale Informatyki (Nr ref. 24-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 23 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Windykacji (Nr ref. 22 -19) -1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Warunków w Sekcji Inwestycji Niedrogowych (Nr ref. 21-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Sekcji Kontroli Rozkopów i Awarii w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 20 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 19 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 18-19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 16 -19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Sekcji Kontroli Rozkopów i Awarii w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 17-19) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Wydziału ds. Inwestycji w pionie Zastępcy Dyrektora ds. Dróg (Nr ref. 15-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Warunków (Nr ref. 14-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 13 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Księgowości (Nr ref. 12-19) – 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Informatyk w Dziale Informatyki (Nr ref. 11-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej (Nr ref. 10 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 09 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 08 -19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Warunków (Nr ref. 07-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości (Nr ref. 06-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Informatyk w Dziale Informatyki (Nr ref. 05-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 04-19) - 6 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Warunków w Sekcji Inwestycji Niedrogowych (Nr ref. 03-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Warunków (Nr ref. 02-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Księgowości (Nr ref. 01-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD (Nr ref. 64 -18) - 8 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 63 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Ewidencji Majątku (Nr ref. 62 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Windykacji (Nr ref. 61 -18) -2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Dziale Windykacji (Nr ref. 60 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 59 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru (Nr ref. 58-18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych (Nr ref. 57 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 56 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 55 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 54 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem w Sekcji ds. Systemu Sterowania Ruchem (Nr ref. 53 -18) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem (Nr ref. 52 -18) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Prasowym – 1 etat (Nr ref. 51-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 50 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 49 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 48-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 47-18)
Nabór na wolne stanowisko Podinspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego (Nr ref. 46 -18)
Nabór na wolne stanowisko Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji (Nr ref. 45 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 44-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 43-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 42-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Warunków – 1 etat (Nr ref. 41-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 40-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej – 1 etat (Nr ref. 39-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem – 1 etat (Nr ref. 38-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Administracji – 1 etat (Nr ref. 37-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru – 1 etat (Nr ref. 36-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 35-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 34-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg – 1 etat (Nr ref. 33-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 32-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 31-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Utrzymania Dróg – 1 etat (Nr ref. 30-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 29-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 28-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Prasowym – 1 etat (Nr ref. 27-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 26-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 25-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Umów – 1 etat (Nr ref. 24-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 23-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego w Sekcji Kontroli Wjazdów – 1 etat (Nr ref. 22-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego w Sekcji Handlu i Reklam – 1 etat (Nr ref. 21-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 20-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej – 1 etat (Nr ref. 19-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 18-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego w Sekcji Handlu i Reklam – 1 etat (Nr ref. 17-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej – 1 etat (Nr ref. 16-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg w Sekcji Badań Drogowych – 1 etat (Nr ref. 15-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Księgowości – 1 etat (Nr ref. 14-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD – 2 etaty (Nr ref. 13-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 12-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 11-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 10-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego w Sekcji Kontroli Wjazdów– 1 etat (Nr ref. 09-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Windykacji – 1 etat (Nr ref. 08-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Planowania i Realizacji Budżetu – 1 etat (Nr ref. 07-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Informatyk w Dziale Informatyki – 1 etat (Nr ref. 06-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 2 etaty (Nr ref. 05-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 04-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 03-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem – 5 etatów (Nr ref. 02-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 01-18)


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-01 12:23:12
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-01 14:18:25
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-07 13:04:04
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-16 08:56:13
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-16 08:55:54
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-12-11 11:38:34
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-11 11:38:05
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-11 11:36:07
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-13 09:12:47
MATYSZKOWICZ BARTŁOMIEJ - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja