BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych


 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, prowadzoną w formie zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


ZCK działa na podstawie:

 


Wykaz kontroli przeprowadzonych w ZCK

Wykaz aktów wewnętrznych w ZCK


Dzienniki Ustaw

Dzienniki Urzędowe Województwa Małopolskiego

Monitor Polski

Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 


 

 

(więcej...)

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-06-04 10:03:43
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2019-02-04 10:33:27
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-01-23 13:27:29
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2016-10-19 13:15:00
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2016-10-19 09:00:31
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2016-10-19 09:00:06
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2016-10-19 08:53:17
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2016-10-19 08:51:14
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2016-10-19 08:40:25
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2015-02-17 12:52:18
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja