Archiwum BIP MJO - Teatr Groteska
Dokument archiwalny

Prawo

 

Poniżej znajdują się akty prawne regulujące działalność Teatru Groteska.

 

 

Teatr Groteska działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 

1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami;

2. Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. z późniejszymi zmianami;

3. Ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami;

4. Statut nadany Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LII/680/12 z dnia 11 lipca 2012r.

5. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XVI/191/07 z 13 czerwca 2007.

6. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LII/681/12 z 11 lipca 2012r. (Dotyczy zmiany nazwy teatru);

 

Wewnętrzne akty prawne regulujące działalność Teatru:

 

1. Statut Teatru Groteska

 

2. Regulamin Teatru Groteska

 

3. Schemat organizacyjny Teatru Groteska

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-16 13:58:41
WERONIKA BIS
 Przeniesiono do archiwum
2016-05-13 11:53:00
SABINA GUZIK
 Edycja
2016-05-13 11:52:30
SABINA GUZIK
 Edycja
2016-05-13 11:51:23
SABINA GUZIK
 Edycja
2016-05-13 11:47:26
SABINA GUZIK
 Edycja
2016-05-13 11:46:50
SABINA GUZIK
 Edycja
2016-05-13 11:46:12
SABINA GUZIK
 Edycja
2016-05-13 11:45:08
SABINA GUZIK
 Edycja
2016-02-19 10:54:47
SABINA GUZIK
 Edycja
2016-01-14 10:43:55
SABINA GUZIK
 Edycja