BIP MJO - Krakowskie Biuro Festiwalowe

Biuletyn Informacji Publicznej         

Krakowskiego Biura Festiwalowego

Krakowskie Biuro Festiwalowe jest w prostej linii kontynuatorem działań i misji Biura Festiwalowego Kraków 2000, powołanego w 1997 roku dla organizacji cyklu wydarzeń podkreślających rolę Krakowa jako Europejskiego Miasta Kultury. Podobnie jak wtedy, dziś tym bardziej zadania stawiane przed KBF nie sprowadzają się tylko do corocznej organizacji kilkunastu dużych i kilkudziesięciu mniejszych przedsięwzięć o różnorodnym charakterze. Sprawność organizacyjna i umiejętność zbudowania od podstaw marki festiwalowej o międzynarodowym wymiarze stanowią o sile i prestiżu instytucji kultury, ale całe spektrum działalności Biura na różnych polach, przedstawione na kolejnych stronach, świadczy o jego roli czynnika kluczowego dla realizacji miejskich strategii kulturalnych.

Naturalną konsekwencją takiego podejścia jest rozszerzenie czysto organizacyjnej działalności KBF o działania na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych, turystyki kulturalnej, przemysłu spotkań i przemysłów czasu wolnego. Przykłady programów Kraków Miasto Literatury i Literacka Małopolska, działalność Krakow Film Commission i Regionalnego Funduszu Filmowego, a także zarządzanie dużą strukturą informacji turystycznej oraz Centrum Kongresowym ICE Kraków pokazują ważne kierunki rozwoju KBF zapoczątkowane w ostatnich latach. Warto podkreślić, że te działania nie są realizowane w oderwaniu od otoczenia: przeciwnie, wiele inicjatyw powstaje w porozumieniu z odpowiednimi środowiskami, a wypracowany w ten sposób consensus pozwala na dalszą partnerską współpracę. To z kolei sprawia, że Krakowskie Biuro Festiwalowe postrzegane jest jako inicjator sieci powiązań, w której instytucje miejskie i centralne oraz organizacje pozarządowe, ale także spółki komercyjne mogą kontaktować się między sobą i porozumiewać na płaszczyźnie kultura – wiedza – innowacje – biznes. Wokół tak powstałej sieci zmienia się również model organizowania dużych wydarzeń – czego przykładem może być choćby Festiwal Conrada.

Działania na rzecz praw człowieka i praw mniejszości, angażowanie społeczności lokalnej poprzez chociażby wprowadzanie sztuki najnowszej w przestrzeń publiczną, ale i akcje otwierające drzwi przed wszystkimi, którzy dotąd mogli czuć się wykluczeni – takie priorytety wpisują KBF w dzieło budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej na: www.biurofestiwalowe.pl

Aktualności: www.biurofestiwalowe.pl/aktualnosci

 

Logo KBF

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie KBF. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-08-16 14:11:25
MONIKA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2015-05-11 10:31:25
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2014-11-27 11:36:13
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2014-03-04 15:51:41
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2010-09-28 14:04:07
ANNA GRABOWSKA
 Edycja
2010-09-28 14:02:53
ANNA GRABOWSKA
 Edycja
2010-09-28 14:02:01
ANNA GRABOWSKA
 Edycja
2007-10-09 10:08:31
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-10-09 10:08:23
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:10:19
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja