BIP MJO - Centrum Kultury Podgórza

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Kultury Podgórza

 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej


Centrum Kultury Podgórza pełni funkcje centrali dla 18 podległych jednostek organizacyjnych (obsługa administracyjna, finanse, nadzór programowy). Centrum Kultury oraz wszystkie podległe placówki znajdują się na terenie prawobrzeżnej części Krakowa i w chwili obecnej tereny dzielnicy:  VIII,IX,X,XI,XII,XIII
Podstawowe zadania:
- edukacja
- wychowanie przez sztukę
- udostępnianie i tworzenie dóbr kultury
- stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką
- promocja talentów w różnych dziedzinach sztuki,
- rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań artystycznych osób w różnych grupach wiekowych odbiorców
Działalność kulturalna realizowana jest według następujących segmentów:
artystyczny – promocja sztuki
oświatowo-szkoleniowy –kursy, warsztaty, koła zainteresowań
integracyjno-promocyjny- oferta dla całej społeczności lokalnej
rekreacyjny –szeroka oferta w szczególności dla dzieci i młodzieży
ekonomiczny-pozyskiwanie środków z innych źródeł na zadania celowe
i działalność jednostek
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny lub ustny wniosek w sekretariacie Centrum Kultury Podgórza. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-10 08:48:43
JOANNA RABIŃSKA
 Edycja
2018-10-10 15:22:57
JOANNA RABIŃSKA
 Edycja
2018-10-10 15:19:19
JOANNA RABIŃSKA
 Edycja
2018-10-10 15:15:22
JOANNA RABIŃSKA
 Edycja
2018-10-08 15:27:45
JOANNA RABIŃSKA
 Edycja
2018-08-23 08:49:14
PAWEŁ BĄK
 Edycja
2018-08-23 08:48:34
PAWEŁ BĄK
 Edycja
2018-08-23 08:47:50
PAWEŁ BĄK
 Edycja
2018-06-21 11:30:53
JOANNA RABIŃSKA
 Edycja
2017-04-03 08:18:55
IWONA JURASZ
 Edycja