BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://dworek.eu/

 

Mamy pomysł na kulturę!

 

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” jest instytucją interdyscyplinarną, prezentującą najciekawsze zjawiska kultury. W zabytkowych białych murach przenikają się i uzupełniają wzajemnie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura, a także powstają unikalne projekty małe - lokalne i duże – międzynarodowe. W swojej działalności kierujemy się hasłem “Inspirujemy, organizujemy, kreujemy”, dzięki któremu realizujemy nasze statutowe cele, a w szczególności przygotowujemy i aktywizujemy społeczność do pełnego uczestnictwa w kulturze, rozbudzamy artystyczną wrażliwość i pobudzamy do współtworzenia oferty kulturalnej.

 

Obok tradycyjnej misji instytucji kultury, Dworek Białoprądnicki spełnia również rolę wyjątkową - to „strażnik” pamięci lokalnej. Jego historia sięga połowy XVI wieku i obfituje w związki z najwybitniejszymi postaciami kultury i historii Polski. Dlatego też jako instytucja publiczna za niezwykle ważną uznajemy współpracę z najbliższym otoczeniem, sprzyjanie budowaniu więzi społecznych oraz podejmowanie dyskusji o najważniejszych problemach społeczności lokalnej. Zabytkowa architektura Dworku Białoprądnickiego oraz bezpośrednie sąsiedztwo Parku Kościuszki to dodatkowe walory, na bazie których wraz z naszym najważniejszym odbiorcą - mieszkańcami Dzielnicy IV Prądnik Biały - budujemy swoisty ekosystem kultury.

 

 

Obecnie w strukturach administracyjnych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki" znajduje się siedem Klubów Kultury, usytuowanych na terenie dawnej dzielnicy Krowodrza. Są to: Klub Kultury "Chełm", Klub Kultury "Łokietek", Klub Kultury "Mydlniki", Klub Kultury "Paleta", Klub Kultury "Przegorzały", Klub Kultury "Wena" oraz Klub Kultury "Wola".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, jest udostępniana na pisemny wniosek lub w formie ustnej w przypadku informacji, która może być niezwłocznie udostępniona. Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-12-04 12:20:47
PAULINA PRANICA
 Edycja
2018-07-27 10:53:41
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-04-03 14:39:02
PAULINA PRANICA
 Edycja
2016-10-24 12:03:05
PAULINA PRANICA
 Edycja
2016-03-16 11:20:13
PAULINA PRANICA
 Edycja
2016-03-02 10:28:29
PAULINA PRANICA
 Edycja
2015-01-26 15:17:08
PAULINA PRANICA
 Edycja
2015-01-26 15:16:13
PAULINA PRANICA
 Edycja
2014-03-25 10:52:05
PAULINA PRANICA
 Edycja
2013-05-22 11:58:02
PAULINA PRANICA
 Edycja