BIP MJO - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek
w sekretariacie Ośrodka Kultury im. Norwida. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.