BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 122

Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2016/17

 

Przedszkole jest czynne od godz.6.00 do 17.00

 

Godziny wydawania posiłków:

 

 • 8.30 – śniadanie
 • 12.30 – obiad
 • 14.30 – podwieczorek

 

Grupy przedszkolne

Grupa

Ilość dzieci

Godziny pracy

Misie

3-4 latki

25

6.00 – 16.00

Słoneczka

5 latki, grupa integracyjna

20

7.00 – 17.00

Biedronki

6 latki , grupa integracyjna

20

7.30 – 16.30

Krasnoludki

grupa specjalna dla dzieci z autyzmem

dzieci młodsze

2-4

6.00 – 15.00

Elfy

grupa specjalna dla dzieci z autyzmem

Dzieci młodsze

 

2-4

7.00 – 15.30

Żabki

grupa specjalna dla dzieci z autyzmem

dzieci starsze

2-4

7.30 – 17.00

Motyle

grupa specjalna dla dzieci z autyzmem

dzieci starsze

 

2-4

7.00 – 16.00

Pracusie

grupa specjalna dla dzieci z autyzmem

dzieci starsze

 

2-4

8.00 – 17.00

Specjaliści

Zespół  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

 

Zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć dzieci

w godzinach pracy przedszkola

logopeda

 

Zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć dzieci

w godzinach pracy przedszkola

psycholog

 

Zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć dzieci

w godzinach pracy przedszkola

rehabilitant ruchu

terapeuta SI

 

Zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć dzieci

w godzinach pracy przedszkola

 

 

RAMOWY PLAN  AKTYWNOŚCI  DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych
w sali przedszkolnej bądź na świeżym powietrzu


1. Przed śniadaniem od godz. 6.00 do godz. 8.30

 • schodzenie się dzieci,
 • indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz dla dzieci zdolnych,
 • wspólne zabawy z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
 • czynności higieniczne – doskonalenie umiejętności samoobsługowych związanych z nimi

2. Śniadanie  od godz. 8.30 do godz. 9.00.


3. Zajęcia programowe od godz. 9.00 do godz.12.30

 • Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowana do jego możliwości:
  - działania z całą grupą,
  - działania zespołowe,
  - praca zindywidualizowana.
 • Zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym lub w terenie:
  - gry i zabawy ruchowe oraz zabawy swobodne z wykorzystaniem urządzeń     ogrodowych,
  - spacery i wycieczki – poznawanie bliższego i dalszego otoczenia

4. Obiad od godz. 12.30 do godz. 13.00


5. Poobiedni relaks od godz.13.00 do godz.14.30


W grupach młodszych
 -  odpoczynek połączony ze słuchaniem muzyki lub ulubionych bajek,

 

W grupach starszych
-  odpoczynek z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie tekstów czytanych  przez nauczyciela,
-  zindywidualizowana praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
-  realizacja pomysłów dzieci,
-  zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania,
-  czynności porządkowe i higieniczne.

6. Podwieczorek od godz.14.30 do godz. 15.00.


7. Wspólne i zindywidualizowane formy pracy z dziećmi od godz. 15.00 do godz.17.00

 • aktywność własna dzieci: zabawy swobodne na sali i w ogrodzie przedszkolnym,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci i specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • zajęcia dodatkowe ,
 • rozchodzenie się dzieci,
 • konsultacje indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

Poszczególne grupy pracują według planu ramowego,  zgodnie z własnymi harmonogramami dostosowanymi do potrzeb grupy.