BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 122

Jak załatwić sprawę

  • Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców w dniach:
poniedziałek  8.00- 10.00
  • Wicedyrektor przedszkola przyjmuje rodziców we wtorek  15.00- 16.30
W każdym innym dniu pracy przedszkola rodzice przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu.

 
           Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogocznej
 
 
 Więcej informacji na stronie przedszkola: www.p122.przedszkolowo.pl

 
 
 
Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 na ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie.
Oferta Poradni obejmuje:
  • diagnozę psychologiczną dziecka,
  • badanie dojrzałości szkolnej,
  • indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • porady i warsztaty dla rodziców,
  • wydawanie orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu.

Psycholog mgr Magdalena Nowakowska
tel. 12 430-50-52