BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 116

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Jak załatwić sprawę:

 

Telefonicznie pod numerem 012 649 81 14

Osobiście w kancelarii przedszkola.

Przedszkole umożliwia dzieciom, rodzicom, nauczycielom spotkania ze specjalistami:

psychologiem, logopedą, pedagogiem.

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków: szczególy

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-24 20:00:58
MONIKA DĄBROWSKA
 Edycja
2020-04-24 19:59:26
MONIKA DĄBROWSKA
 Edycja
2016-06-02 11:47:42
IZABELA KARKOSZKA
 Edycja
2016-06-02 11:47:26
IZABELA KARKOSZKA
 Edycja
2016-06-02 11:38:07
IZABELA KARKOSZKA
 Edycja
2009-02-04 15:23:05
PRUSIEWICZ BEATA
 Edycja
2009-02-04 15:22:53
PRUSIEWICZ BEATA
 Edycja
2009-02-04 15:22:05
PRUSIEWICZ BEATA
 Edycja
2009-02-04 15:14:21
PRUSIEWICZ BEATA
 Edycja
2009-02-04 15:14:03
PRUSIEWICZ BEATA
 Edycja