BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Instrukcja

 

Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429). oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).


Ilekroć w niniejszej instrukcji używa się skrótów, rozumie się przez nie:
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej,
BIP MK - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
MJO - dysponent (miejska jednostka organizacyjna) podmiotowej strony BIP MK.

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP MK, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez MJO. Dostępne informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły rozmieszczone są w lewej górnej części serwisu:

1. Informacje o jednostce
2. Prawo
3. Jak załatwić sprawę
4. Finanse i mienie
5. Ogłoszenia
6. Polityki, programy, raporty
7. Zamówienia publiczne
8. Archiwum
9. Informacje organizacyjne

Zawartość każdego z modułów rozwija się automatycznie po kliknięciu na tytuł. Pełna informacja o strukturze serwisu została zamieszczona w formie linków na stronie mapa serwisu umieszczonej w górnej części strony. W miejscu tym można znaleźć też moduł wyszukujący oraz mailowy adres kontaktowy do MJO.
Serwis wyposażono w linki do strony głównej BIP MK umieszczony pod adresem www.bip.krakow.pl, MPI Magiczny Kraków umieszczony pod herbem miasta oraz w link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod logiem BIP oraz adresem www.bip.gov.pl. Wszystkie połączenia znajdują się w części tytułowej strony.

 

Uwaga!
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-02 09:46:11
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-05-09 12:10:14
JAKUB MADEJ
 Edycja
2016-05-09 12:09:54
JAKUB MADEJ
 Edycja
2015-08-03 15:48:05
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2006-07-03 15:15:22
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-06-28 08:08:35
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.S.ŻEROMSKIEGO
 Edycja
2006-06-28 08:08:31
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.S.ŻEROMSKIEGO
 Edycja