BIP MJO - Przedszkole Nr 100

Jak załatwić sprawę

 

Dyrektor przedszkola przyjmuje:

poniedziałek - piątek  8.00 - 11.00 i 14-15.30

Procedury przyjęcia dziecka do przedszkola określa Zarządzenie Prezydenta miasta Krakowa na dany rok szkolny - dostepne w zakładce Podstawowe Przepisy.

 

Do naszego przedszkola przyjmujemy

dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat.

Przedszkole nasze jest przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, dlatego wymagamy aby dziecko miało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola - należy donieść skierowanie do kształcenia specjalnego, które jest wydawane przez

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa ul. Stachowicza 18.

Dokumenty należy składać od 1 marca - W PRZEDSZKOLU.

 

Rewalidacja indywidualna:

- Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych.

- po uzyskaniu informacji o przydzieleniu dziecku godzin rewalidacji - należy donieść skierowanie wydawane przez Wydział Edukacji UM Krakowa ul. Stachowicza 18.

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka:

-Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez

Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej

ul. Półkole 11, 31-559 Kraków

tel./fax 012 412-15-66

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MGR IWONA ROMANEK
Osoba publikująca:
AGNIESZKA GNIEWEK
Data wytworzenia:
2007-12-11
Data publikacji:
2012-05-23
Data aktualizacji:
2017-04-12