BIP MJO - Przedszkole Nr 127

 

NASZA MISJA

 

Jesteśmy po to, aby umożliwić dziecku poznanie piękna i oryginalności naszego regionu. Będziemy kształtować i pielęgnować w naszych wychowankach poczucie przynależności do regionu ziemi krakowskiej poprzez nawiązywanie bliskich kontaktów ze środowiskiem, w którym żyją i wzrastają. Postaramy się ukazać naszym wychowankom - jaki to nadzwyczajny przywilej - mieszkać w Krakowie i stawać się tym samym cząstką historii miasta, które samo w sobie jest już historią. Wszystko jedno, czy jest się człowiekiem dużym, czy małym, mieszkając w Krakowie, jest się dopuszczonym do obcowania z niepowtarzalnym pięknem ulic, zaułków, placów, chodzi się ulicami, po których stąpali królowie, patrzy się w niebo z tego samego punktu, z którego widział je Kościuszko, Kopernik, Jagiełło i inni wielcy Polacy. Będziemy dążyć do tego, aby nasze dzieci zrozumiały dlaczego Kraków jest światowym dziedzictwem kultury. Że żyjąc, pracując, ucząc się, mieszkając w Krakowie- dotyka się historii swojego narodu, a to jest niezwykłe i zobowiązujący przywilej.

 

 

 

NASZA WIZJA

 

W naszym przedszkolu będziemy kształtować patriotyzm lokalny, dążąc do tego, aby dziecko dokładnie poznało i nauczyło się kochać swoje miasto, poczuło związek z rodzimą tradycją. Stworzymy przedszkole otwarte na potrzeby środowiska, do którego dzieci będą uczęszczały nie tylko z racji tego, że placówka jest w rejonie, ale przede wszystkim dlatego, że taki profil pracy przedszkola zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, poszanowanie i pielęgnowanie tradycji regionu, rozbudzanie zdolności twórczych, a stworzona atmosfera roztacza aurę przychylności, rodzinnego ciepła i poszanowania indywidualności.

 

Naszemu działaniu pedagogicznemu będzie przyświecało motto:

 

"(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym ma się oprzeć budowla życia ... "

                                                         

                                                                                                                                                                                                       /I. Alberione