BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 30

 


Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego Nr 30

ul. J. Majora 18,

31-422 Kraków

tel. 12 285 71 71

www.zlobek30.pl

 


KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa administracja rządowa podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, tych zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12 25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

 

Informuje się, że zgodnie z pkt 1 Polecenia Nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego znak: WN-II.0121.1.2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki i kluby dziecięce prowadzone przez Gminę Miejską Kraków zostały zobowiązane do całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) w dniach od 12 do 25 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu.

 

 >>> WIĘCEJ <<<

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 


 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-12 19:10:43
JAKUB KUBACKI
 Edycja
2020-03-12 19:07:32
JAKUB KUBACKI
 Edycja
2020-03-12 19:06:38
JAKUB KUBACKI
 Edycja
2020-03-12 19:05:37
JAKUB KUBACKI
 Edycja
2017-04-05 20:02:03
JAKUB KUBACKI
 Edycja
2017-04-05 20:00:05
JAKUB KUBACKI
 Edycja
2017-04-05 19:54:22
JAKUB KUBACKI
 Edycja
2016-05-30 22:32:16
JAKUB KUBACKI
 Edycja
2015-06-13 13:32:30
JAKUB KUBACKI
 Edycja
2015-06-13 13:31:29
JAKUB KUBACKI
 Edycja