BIP MJO - Żłobek Nr 19Główne zasady organizacji


Żłobek udziela świadczeń mieszkańcom miasta Krakowa. W skład żłobka wchodzą następujące komórki organizacyjne :

  • Trzy grupy dziecięce
  • Administracja (dział administracyjno-gospodarczy) i obsługa (dział dydaktyczno medyczny)
  • Sekcja księgowości (sekcja ekonomiczno-finansowa)


Żłobek czynny jest w godzinach od 6.30 do 17.00. Dzieci przyjmowane są w kolejności zapisu.

W trakcie roku dzieci przyjmowane są tylko w sytuacji zwolnienia się miejsca w danej grupie wiekowej.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku składa się z opłaty stałej wynoszącej 199,00 zł  oraz opłaty za żywienie wynoszącej 5,50 zł. dziennie.